Skannersfjord

volk v hiši

žrtvovanje, zaseda, Ada in gomila

vladar žreba žrtvovane zato, ker sicer volk napade vas
ko izbere krčmarjevo hčer, jo rešijo, volk pa v vasi poduši pet ljudi
Ada, čarovnica, pove, da je volk neumrljiv, če nimaš Sulice in kitke sedmerih žegnanih
banda šla iskat sulico v Kačjo gomilo, se potikala po sobanah in rovih, dobili:
- ščit
- medvedova koža
- sulico
preživel:
1x volk (2)
1x vodna snežna kača (2)
2x ghoul s kačicami (2)
1x -||- (1)
past sulice (1)
past steber
past kamni (1)
-—————————
9xp vsak

Comments

Petruskolar Petruskolar

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.